Bene Meat Technologies

Bene Meat Technologies je jediný český startup zaměřený na vývoj kultivovaného masa. Spolupracujeme s renomovanými vědeckými institucemi v ČR i EU. Abiotechnologie považujeme za obor budoucnosti. Rostoucí populace planety má za následek tlak na rozšiřování chovu jatečních zvířat a jeho intenzifikaci. To s sebou přináší negativní externality ekologické (produkce CO2) a etické (podmínky chovu a porážky zvířat), v neposlední řadě pak i zvyšující se zdravotní rizika spojená zejména s konvenčním chovem (používání antibiotik, snadná přenositelnost chorob, složitosti s obsahem krmiv apod.). Vědecký pokrok v posledních letech ukázal, že řízená kultivace Vědecký pokrok v posledních letech ukázal, že řízená kultivace živočišných buněk je možná, stejně tak jako 3D tisk tkání. Otázkou zůstává cena, škálovatelnost a technologie 3D tisku. Tyto problémy jsou řešitelné, my je řešíme a chceme být na čele vývoje a produkce kultivovaného masa.

Primary focus
Location
Founded
2020
Website
benemeat.com
Business model
Protein category
Meat fish analogs
Technology focus
End product application

Would you like to request an edit?

Suggest edit
Mentioned in:

Related alt protein companies

© Protein Directory. All rights reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram