Bene Meat Technologies

Bene Meat Technologies je jediný český startup zaměřený na vývoj kultivovaného masa. Spolupracujeme s renomovanými vědeckými institucemi v ČR i EU. Abiotechnologie považujeme za obor budoucnosti. Rostoucí populace planety má za následek tlak na rozšiřování chovu jatečních zvířat a jeho intenzifikaci. To s sebou přináší negativní externality ekologické (produkce CO2) a etické (podmínky chovu a porážky zvířat), v neposlední řadě pak i zvyšující se zdravotní rizika spojená zejména s konvenčním chovem (používání antibiotik, snadná přenositelnost chorob, složitosti s obsahem krmiv apod.). Vědecký pokrok v posledních letech ukázal, že řízená kultivace Vědecký pokrok v posledních letech ukázal, že řízená kultivace živočišných buněk je možná, stejně tak jako 3D tisk tkání. Otázkou zůstává cena, škálovatelnost a technologie 3D tisku. Tyto problémy jsou řešitelné, my je řešíme a chceme být na čele vývoje a produkce kultivovaného masa.

Primary focus
Location
Founded
2020
Website
benemeat.com
Business model
Protein category
Meat fish analogs
Technology focus
End product application

Would you like to request an edit?
Send a message to [email protected]

Related alt protein companies

Protein Directory is brought to you in partnership with Bright Green Partners.
© Protein Directory. All rights reserved.